Bij crisis 24/7 verzekerd
van professionele ondersteuning

Elke organisatie kan met een crisissituatie te maken krijgen. Dat kost veel geld: terughalen van producten, bedrijfsschade, vervangingskosten, kosten voor de inhuur van adviseurs en natuurlijk... reputatieschade.

Om gedoe te voorkomen én de kosten te beperken heeft Tappan een oplossing bedacht: de Tappan Communicatiepolis. Daarmee bent u 24/7 verzekerd van professionele ondersteuning voor, tijdens en na een crisis.

Tappan Communicatiepolis
Wat krijgt u?

Een crisis kan
iedereen overkomen

In 2013 registreerde het European Institute for Brand Management 200 gevallen van ‘crisis’ rond een merk. Dat is grofweg één geval elke twee dagen. Het gaat dan om bijvoorbeeld product recalls, onhandige marketingacties of twijfelachtige besteding van subsidiegedrag. De negatieve berichten over deze gebeurtenissen verspreiden zich razendsnel via sociale media. Daarmee zijn organisaties en bedrijven zichtbaarder dan ooit.

Uw persoonlijke communicatieadviseur
Uw klanten verwachten openheid: goede informatie die up-to-date is. Tappan begrijpt dit. Daarom krijgt u met de Tappan Communicatiepolis een eigen communicatieadviseur die alles van uw branche en uw organisatie afweet. én die altijd bereikbaar is.

Vrijblijvend advies?
Telefoon afbeelding Advies en/on een offerte op maat? Neem contact op!

Wat krijgt u?

De Tappan Communicatiepolis bevat altijd standaard:

Professioneel

Professionele ondersteuning

24/7 verzekerd van professionele en persoonlijke ondersteuning voor, tijdens en na een crisis. U krijgt een persoonlijke adviseur die zich verdiept in uw organisatie en uw branche.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding

Uw persoonlijke adviseur helpt uw organisatie in de voorbereiding op een crisis. Dit doet hij onder andere op basis van onze quickscan waarmee hij de risico’s voor uw organisatie in kaart brengt.

Snel

Een snelle oplossing

Uw organisatie staat niet op zichzelf: u bent onderdeel van een keten. Tappan helpt u om uw partners, leveranciers en afnemers op tijd te informeren. Op die manier lossen we een crisis zo snel mogelijk op en blijft de schade beperkt.

Betrouwbaar

Een betrouwbare partner

Tappan blinkt uit in communicatie over ingewikkelde materie. Onze adviseurs gaan gedegen te werk en kunnen terugvallen op een multidisciplinair team van vakmensen. Zo beschikt Tappan over online specialisten die u kunnen helpen met een crisiswebsite of met webcare.

Er is meer

Naast onze standaard dekking heeft Tappan een aantal aanvullende producten en diensten:

Optie 1:
Communicatieplan

Dankzij de quickscan weten we welke risico’s uw organisatie in tijden van crisis loopt en welke actoren op dat moment relevant zijn. In een bondig en actiegericht communicatieplan formuleren we de communicatieopgave die hieruit voortvloeit.

Optie 2:
Crisisoefening

Door te oefenen zorgt u ervoor dat uw medewerkers goed zijn voorbereid als er echt een crisis uitbreekt.

Optie 3:
Training en opleiding

Tappan biedt 4 eendaagse trainingen:

  • Risico- en crisiscommunicatie
  • Crisisbewust adviseren
  • Mediatraining en woordvoering
  • Sociale media

Optie 4:
Webcare team

De online discussie kan stevig oplaaien naar aanleiding van de crisis. Tappan richt voor u een professioneel webcare team in.

Optie 5:
Crisiswebsite

Uw website moet tijdens een crisis de juiste informatie bieden. Tappan voorziet u van een speciale crisiswebsite die tijdens een crisis tijdelijk uw eigen website vervangt.

Optie 6:
Evaluatierapport

Na afloop van een crisis evalueert uw adviseur samen met u de gekozen aanpak en het optreden van uw organisatie. U ontvangt van hem een concreet rapport met aandachtspunten en acties.

Optie 7:
Nazorg

Uw adviseur helpt u met nazorg. Denk aan het opmaken en plaatsen van advertenties, het informeren van relevante doelgroepen en het versturen van bedankbrieven.

Tappan:
experts in crisiscommunicatie

Tappan blinkt uit in communicatie over ingewikkelde materie en heeft ervaring met crisiscommunicatie. Niet alleen in de uitvoering maar ook op het gebied van advies en woordvoering. Daarnaast verzorgen we ook trainingen voor bestuurders. Dit hebben we onder andere gedaan voor het college van de gemeente Dordrecht.

Meer over tappan
Tappan website


Copyright © 2016 Tappan